14 marca, 2016

ISO 9001:2000

W celu polepszenia świadczonych przez nas usług, firma Tremark Sp. z o. o. pomyślne przeszła audyt przeprowadzony przez jednostkę certyfikacyjną Lloyd’s Register Quality Assurance, dzięki czemu przyznano nam certyfikat jakości ISO 9001:2000.

Uzyskanie w/w certyfikatu przyczyniło się m.in. do usprawnienia zarządzania, podniesienia prestiżu firmy, umacniania motywacji pracowników, jak i jest dowodem na właściwe prowadzenie nadzoru w firmie.

Pragniemy dodać, że spełnione normy ISO są jednoznaczne z oferowaniem najwyższych usług. Dlatego też zyskaliśmy zaufanie wielu klientów i kontrahentów oraz staliśmy się wiarygodnym partnerem na arenie międzynarodowej.