(+48) 22 888 20 80 Pomoc techniczna Panel klienta
Kwiecień 12, 2019

Usługi zaufania

Usługi zaufania to nowoczesne usługi informatyczne dla obywateli, pozwalające na bezpieczne potwierdzenie ich tożsamości. Od 2014 r. środki identyfikacji elektronicznej są wzajemnie uznawane w całej Unii Europejskiej, na mocy Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.

Do usług zaufania zaliczamy:

 • Certyfikat kwalifikowany,
 • Certyfikat niekwalifikowany,
 • Kwalifikowany znacznik czasu,
 • Kwalifikowany certyfikat pieczęci elektronicznej.

Elementy zestawu do podpisu:

 • Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego,
 • Karta kryptograficzna duża/ mała,
 • Czytnik kart USB duży/mini,
 • Aplikacja podpisująca i weryfikująca podpis elektroniczny Sign5.

Odbiorcami certyfikatów mogą być:

 • osoba fizyczna wnioskująca w imieniu własnym,
 • osoba fizyczna reprezentująca osobę prawna, na podstawie zamówienia złożonego przez reprezentanta osoby prawnej,
 • osoba prawna – w przypadku pieczęci elektronicznej.

Proces zakupu usługi:

 1. Założenie konta na https://sklep.sigillum.pl/
 2. Aktywacja konta za pośrednictwem poczty e-mail
 3. Zalogowanie do systemu https://sklep.sigillum.pl/
 4. Wypełnienie zamówienia zgodnie z instrukcją
 5. Założenie zamówienia i wybór Punktu Rejestracji, w którym zostanie odebrany certyfikat – mieścimy się na Modlińskiej 129 lok. U22 – Tremark Sp. z o.o. 😊
 6. Oczekiwanie na telefon Inspektora ds. Rejestracji
 7. Telefoniczne umówienie spotkania
 8. Opłacenie faktury pro formy – wpłata musi uwidocznić się na naszym koncie, aby mogło odbyć się spotkanie w Punkcie Rejestracji
 9. Udanie się na spotkanie do Punktu Rejestracji z kompletem
 10. Wymaganych dokumentów – należy zarezerwować ok. 20-30 min na spotkanie.
 11. Podpisanie umów i wygenerowanie certyfikatu w Punkcie Rejestracji.
  Opuszczenie Punktu Rejestracji – z certyfikatem i uśmiechem 😉

Dla chłonnych wiedzy – trochę teorii:

Podpis elektroniczny – dane w postaci elektronicznej, które dołączone są lub logicznie powiązane z innymi danymi w postaci elektronicznej, które są użyte przez podpisującego jako podpis.

Kwalifikowany podpis elektroniczny – zaawansowany podpis elektroniczny, który składany jest za pomocą kwalifikowanego urządzenia i opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego

Certyfikat niekwalifikowany – służy do podpisywania i szyfrowania poczty elektronicznej, nie daje on jednak skutku prawnego podpisu odręcznego.

Kwalifikowany znacznik czasu – oznacza dane w postaci elektronicznej, które wiążą inne dane w postaci elektronicznej z określonym czasem, stanowiąc dowód na to, że dane te istniały w danym czasie.  Wywołuje on skutki prawne daty prawnej, co może być wykorzystane jako dowód w postępowaniu sądowym. Czas synchronizowany jest w systemach UTC przynajmniej raz dziennie.

Pieczęć elektroniczna- dane w postaci elektronicznej dodane do innych danych w postaci elektronicznej  lub logicznie z nimi powiązane, aby zapewnić autentyczność pochodzenia oraz integralność powiązanych danych

Zastosowanie certyfikatu niekwalifikowanego:

 • podpisywanie korespondencji poczty elektronicznej,
 • szyfrowanie danych – całej treści poczty elektronicznej z załącznikami.

Zastosowanie certyfikatu kwalifikowanego:

 • Składanie wniosków i pozyskiwanie elektronicznej wersji KRS,
 • Wysyłanie deklaracji podatkowych do Urzędów Skarbowych( eDeklaracje),
 • Przesyłanie dokumentów do ZUS-u (Płatnik),
 • Podpisywanie faktur elektronicznych (póki co nie jest obowiązkowe),
 • Wymiana informacji z urzędami administracji publicznej
 • Składnie dokumentów do e-sądów (głównie Komornicy),
 • Dokumentacja medyczna, np. zwolnienia lekarskie,
 • Zabezpieczenie komunikacji w bankowości elektronicznej ,
 • Podpisywanie umów i dokumentów w codziennej działalności firm,
 • Udział w akcjach i licytacjach na elektronicznych platformach zakupowych, np. Polska Platforma Przetargowa
 • Zgłaszanie wniosków  w Urzędzie Patentowym i GUS,
 • Podpisywanie legitymacji studenckich i doktoranckich
 • Podpisywanie i wysyłanie sprawozdań finansowych przez członków zarządów spółek .

Więcej informacji oraz szczegóły dot. procesu zakupu usług zaufania znajdą Państwo na stronie https://sigillum.pl/ .