Korzystanie z Serwisu

Regulamin sklepu www.tremark.pl/sklep(obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 roku)

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, salonów sprzedaży www.tremark.pl/sklep oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu www.tremark.pl/sklep i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Sklep internetowy www.tremark.pl/sklep dostępny pod adresem www.tremark.pl/sklep, prowadzony jest przez firmę Tremark Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Modlińskiej 129 lok. U22, 03-186 Warszawa. Numer NIP: 527-244-94-84, REGON: 015853350 (wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000221518.

Sklep jest dostępny pod adresem www.tremark.pl/sklep który umożliwia składanie zamówień na towar wyszczególniony na stronie.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

1. Sklep www.tremark.pl/sklep prowadzi sprzedaż towarów z zakresu sprzętu komputerowego oraz elektroniki użytkowej poprzez sklep internetowy pod adresem www.tremark.pl/sklep oraz w salonie sprzedaży Tremark ul. Modlińska 129/U22 03-186 Warszawa. Witryna www.tremark.pl/sklep umożliwia składanie zamówień na towar wyszczególniony na stronie www.tremark.pl/sklep

DEFINICJE

a) Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna, uznaje się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.

b) Konsument - konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego

c) Umowa sprzedaży na odległość - umowa sprzedaży Towaru/świadczenia usług/dostarczania treści cyfrowych (o ile ma zastosowanie) zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem www.tremark.pl/sklep

d) Produkty - Wszystkie towary oferowane w sklepie www.tremark.pl/sklep fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, w dziale "Wyprzedaż" mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane.

e) Ceny - Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklep.tremark.pl są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki, takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT) oraz uwzględniają rabat przy płatności gotówką lub przelewem. Ceną wiążącą dla stron, jest cena po której Klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, które zależą od sposobu jej realizacji. W przypadku gdy płatność nie jest realizowana gotówką lub przelewem naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości podanej przed złożeniem zamówienia.

f) Sprzedawca – Tremark Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Modlińska 129/U22 03-186, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000221518, numer NIP: 5272449484, REGON: 015853350, kapitał zakładowy: 100.000 złotych.

g) Treści – wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Towarów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.

h) Towar – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć poprzez www.tremark.pl/sklep Konto – przestrzeń www.tremark.pl/sklep zawierająca związane z Klientem dane, dostępna po dokonaniu rejestracji.

i) Polityka prywatności i cookies – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies stanowi załącznik nr 1 do Regulaminie i jest dostępna na stronach www.tremark.pl/sklep w formacie „pdf”.

Stron: 1 2  3  4  5  6  7  8 
Kontynuuj
Akceptujemy
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
Twój koszyk jest pusty