Frequently Asked Question

Print screen, wycinanie zawartości ekranu
Last Updated 7 years ago

W załączniku instrukcja jak zrobić print screen lub wyciąć zawartość ekranu.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!