Frequently Asked Question

Konfiguracja bezpiecznego połączenia
Last Updated 2 years ago

Konfiguracja bezpiecznego połączenia to tylko 5 kroków:

 1. Pobranie programu OpenVPN w najnowszej wersji ze strony www https://openvpn.net/community-downloads/
  image
 2. Instalacja programu
  image
 3. Pobranie pliku konfiguracyjnego z wiadomości mailowej na komputer.
 4. Uruchomienie programu OpenVPN i import konfiguracji
  image

  image
 5. Nawiązanie połączenia
  image

  image

Please Wait!

Please wait... it will take a second!